dekorace bota leva Program dekorace bota prava


 Pátek 

16:00-20:00
Příjezd (ubytování, prezence od 17 hodin)
18:30-19:30
večeře
20:00-22:00
Večerní taneční blok (dle počasí a viditelnosti)

 Sobota 

08:00-09:00
snídaně
09:00-12:30
Dopolední taneční blok
12:30-14:00
oběd
14:00-18:00
Odpolední taneční blok
18:30-20:00
večeře
20:00-24:00
Line Dance Party(dle počasí a tanečníků)

 Neděle 

08:00-09:00
snídaně
09:00-12:00
Dopolední taneční blok
12:00-13:00
oběd
12:30- ...
Odjezd (Šťastnou cestu domů a naviděnou příští rok!)

Tančit se bude souběžně na více místech!
(country tance, line dance, párové tance, square dance)